Att sälja

Bra att tänka på vid försäljning

Värdering
En noggrann värdering av bostaden resulterar i att säljaren får en detaljerad överblick över bostadens värde/tillgångar vilket underlättar vid köp av ny bostad. I samband med värderingen ges även information om hur försäljningsprocessen går till, marknadsläge, förslag på värdehöjande renoveringar, bankfrågor etc.

Tidsplan
Tillsammans lägger vi upp en tidsplan som innefattar allt från möte med inredare och fotografering av bostaden till visningstider och prissättning. Tips på enkla åtgärder/förbättringar som kan påverka slutpriset får ni givetvis av oss. Att vara ute i god tid är att rekommendera. På ROI är vi extremt noga med alla förberedelser för att ge varje försäljning de bästa förutsättningar som finns för att nå högsta möjliga slutpris.

Beskrivning av bostaden
Vi arbetar fram ett förslag på en objektsbeskrivning av din bostad. Objektsbeskrivningen måste givetvis godkännas av dig innan den får publiceras för allmänheten.

Marknadsföring
Ungefär 10-14 dagar innan visning marknadsförs bostaden på internet. Där är det oerhört viktigt att bostaden framställs på ett så bra och verklighetstroget sätt som möjligt för bästa möjliga slutresultat. Vi anpassar alltid marknadsföringen till typ av bostad och rådande marknadsläge.

Snart till salu
Om du planerar att sälja din bostad längre fram i tiden så är det (mycket) strategiskt att lägga ut bostaden under ”Snart till salu”. Där visar vi endast upp ett foto och en text med positiva attribut om bostaden samt kontaktuppgifter till mäklaren. Detta sätt att marknadsföra en bostad innan allmän visning kan många gånger generera ett mycket högt slutpris. Vi förmedlar varje år många bostäder där köparna kontaktat oss innan bostaden ens publicerats på Hemnet. Kontakta oss så kan vi berätta mer om alla fördelar med denna tjänst.

Visningar
Normalt utannonseras två visningar, där den ena visningen brukar pågå mellan 60-120 minuter beroende på bostad och rådande marknad. Om några spekulanter inte kan närvara på de utsatta tiderna, ordnar vi givetvis enskilda visningar under förutsättning att du som säljare samtycker. Det är naturligtvis av stor vikt för slutpriset att alla spekulanter ges möjlighet att se bostaden på plats.

Budgivning
Du som säljare har alltid full insyn/information i budgivningen. Dels via sms på alla bud som kommer samt genom daglig telefonkontakt med oss. Normalt pågår en budgivning under 2-5 dagar. Som säljare har du fri prövningsrätt, dvs du väljer fritt vem som får bli köpare. Givetvis är det mest vanligt att den som lägger högsta budet också blir köpare av bostaden.

Kontraktsskrivning
Efter avslutad budgivning skriver säljare och köpare under kontraktet där alla villkor för köpet framgår. Normalt betalas en handpenning på 10% av köpeskillingen inom en vecka. Handpenningen betalas ut till säljaren så fort alla villkor är infriade. Resterande del av köpeskillingen erläggs vid tillträdet.

Hitta rätt mäklare
Jämför oss gärna med andra fastighetsmäklare för att du ska känna dig trygg och för att få bekräftat det våra tidigare säljare/kunder redan vet, att vi är det självklara valet vid din bostadsförsäljning.

Boka värdering