Att köpa

Bra att tänka på vid köp

När du ska köpa en bostad finns en hel del att tänka på. Var vill du bo? Vad får det kosta? Hur stort ska det vara? Måste det finnas balkong?

Lånelöfte/Värdering
Två saker du bör ha klart redan innan du börjar leta bostad är ett lånelöfte och en värdering av din nuvarande bostad. Viktigt att värderingen är utförd nyligen så du inte riskerar att marknadsvärdet förändrats utan din vetskap om du exempelvis värderade bostaden för ett år sedan.

Visning
Det förväntas av dig som köpare att du noga undersöker bostaden vid en visning. Om du är osäker inför, eller under en budgivning, kontakta alltid mäklaren och se om det finns möjlighet att få titta en gång till. När det gäller fastigheter finns det normalt en besiktning gjord innan visning, medan det vid bostadsrätter är ytterst sällsynt med besiktningar.

Undersökningsplikt
Det innebär att du som köpare ska undersöka bostaden för att bilda dig en uppfattning om dess skick. Fel och brister som du skulle kunna ha upptäckt vid en omsorgsfullt gjord undersökning, får inte användas mot säljaren i efterhand. Idag är det många hussäljare som väljer att anlita en besiktningsman. Detta är dock inget krav, däremot är kravet på dig som köpare stort. Du måste undersöka mycket noggrant. Fastighetsmäklaren kan informera om hur du hittar besiktningsmän.

Övrig information
När det gäller bostadsrätter, se alltid till att kontrollera föreningens ekonomi. Du köper en del i en förening och en del av eventuella skulder kommer också att belasta din lägenhet. Är du osäker på hur man tyder en årsredovisning, eller har allmänna frågor, kontakta din mäklare. Ett tips är också att kontakta någon i föreningens styrelse för att få de svar du söker.


Budgivning
Vi på ROI tillämpar i regel alltid en öppen budgivning som innebär att budgivningen går att följa på vår hemsida. Det är dock upp till säljaren om eventuella underbud skall visas på internet. Efter avslutad budgivning redovisas hela budgivningslistan till både säljare och köpare. Säljaren har alltid möjlighet att välja den köpare han eller hon vill, men normalt är det den som vinner budgivningen som också får köpa bostaden.

Avslut och handpenning
När du och säljaren kommit överens om priset och tillträdesdatum är det dags att genomföra bostadsaffären. Men först när båda parter skrivit på kontraktet/överlåtelseavtalet är allt definitivt. Inga andra muntliga eller skriftliga löften gäller! Därefter betalas handpenningen (10 % av köpeskillingen) in till mäklarens klientmedelskonto, normalt inom en vecka. Den deponeras fram till dess att eventuella villkor i kontraktet är uppfyllda. Normalt är det medlemskapsansökan när det gäller bostadsrätt och eventuell besiktningsklausul när det gäller fastigheter. När villkoret är uppfyllt betalas handpenningen ut till säljaren.

Tillträde
Tillsammans med mäklaren träffas köparen och säljaren för den sista transaktionen, lösen av lån och överlämnande av nycklar. Normalt sitter vi på ROI:s kontor, det brukar ta mellan 30-60 minuter.

Efter köpet
När du köpt en bostadsrätt eller fastighet tillkommer vissa skatter och avgifter som ska betalas av dig som köpare. Tänk också på att bankernas och bostadsrättsföreningarnas avgifter kan variera. Be därför fastighetsmäklaren som förmedlar bostaden att redogöra för vilka skatter och avgifter som du kan behöva betala vid köp av din nya bostad.

Tänk på att fastighetsmäklaren ska tillgodose båda köparens och säljarens intressen!

Boka värdering