Att sälja

Att sälja

Värdering Börja med att låta oss göra en värdering av din bostad. I samband med den berättar mäklaren om hur vi ser på förmedling av bostäder, och hur marknaden ser ut just nu.

Tala med banken Stäm av med din bank om du har några bundna lån som kan bli dyra att lösa i förtid. Och självklart, kontrollera vilka förutsättningar du har för att skaffa en ny bostad.

En tidsplan Tillsammans med mäklaren gör ni en plan för förberedelser och försäljning. Allt från att träffa inredare, fotografera bostaden, eventuell besiktning osv. Att vara ute i god tid är alltid en fördel.

Beskrivning av bostaden Fastighetsmäklaren tar fram ett förslag på objektsbeskrivning, en skriftlig beskrivning av din bostad. Tillsammans går ni igenom beskrivningen. Här ska du som säljare ange eventuella villkor, t ex om något i fastigheten inte ska ingå i försäljningen. I Jordabalken finns regler för vad som är fast egendom och vad som är tillbehör till fastighet och byggnad och därmed ingår i den fasta egendomen. Allt som inte omfattas av dessa regler är att betrakta som lös egendom. Kontrollera noga de uppgifter som du lämnar till mäklaren att förmedla till alla hugade spekulanter! Det är du som svarar för uppgifterna. Är något felaktigt, kan du komma att bli ersättningsskyldig.

Marknadsföring 7-10 dagar innan visning marknadsför vi bostaden på internet. Där är det extremt viktigt att bostaden framställs på ett så bra och verklighetstroget sätt som möjligt för bästa slutresultat. Vi har valt att alltid anpassa marknadsföringen beroende på vilken typ av bostad det gäller. Vi annonserar mindre än 10 % i dagspress.

Visningar Normalt marknadsförs två visningar, alltid mellan 60-120 minuter hos ROI, beroende på bostaden och rådande marknad. Det är ganska vanligt att någon inte kan komma på utsatta tider, då ordnar vi extra visning. Det kan vara både före, mellan och efter ordinarie visningar. Men självklart är det du som säljare som bestämmer.

Budgivning Du som säljare får alltid full insyn i budgivningen. Dels får du sms på alla bud som kommer, vi ringer dagligen och berättar hur det går och om det är några frågor från spekulanterna. Normalt tar en budgivning 2-5 dagar. Du som säljare har fri prövningsrätt, dvs du väljer vem som ska köpa huset. Normalt blir det den som lägger högsta budet.

Kontraktskrivning Efter avslutad budgivning skriver säljare och köpare under kontraktet där alla eventuella villkor för köpet framgår. Normalt betalas en handpenning på 10% av köpeskillingen inom en vecka. Resterande del erläggs vid tillträdet.

Tillträdesdag Vissa väljer att köpa först och andra att sälja först. Beroende på hur det är med den saken så kan, och bör man också justera tillträdesdatumet på bästa sätt. Trist att behöva sitta med dubbla boendekostnader eller utan bostad längre än nödvändigt!

Hitta rätt mäklare Vi på Roi rekommenderar att du träffar 2-3 olika mäklare, stora eller små, lokala eller rikstäckande när du ska sälja eller köpa bostad. Först därefter kan du själv känna och avgöra vad som passar dig och dina behov bäst.

Scroll to top